دیروز پدرم متنی بهم داد تا آن را به pdf تبدیل کنم. وقتی آن را دیدم یاد سند و قواله‌های دادگاهی افتادم! به همان اندازه گُنگ و نامفهوم. به همین دلیل، دلم راضی نشد که آن متن نخراشیده و صیقل‌نداده را همینطوری تحویل بدهم.

معمولاً در این متن‌ها و گزارش‌ها چیزی که هیچ اهمّیّتی ندارد و برایش تره هم خُرد نمی‌کنند، زبان فارسی است؛ زبانی که گویاتر و رساتر از هر سند و مدرک دیگری به جهانیان ثابت می‌کند که ما هم وجود داریم. اگر زبان کشوری از بین برود، درواقع تاریخ و تمام هستی آن به فنا رفته است.

به هرحال، با اصرار من متن را از لحاظ دستوری و زبانی هم ویرایش کردم. پس از آن تازه متوجّه شدم که ویراستارها عجب وظیفه‌ی خطیری بر دوش دارند! درحالیکه معمولاً نویسنده‌ها اسم و رسم کسب می‌کنند و ویراستارها گمنام می‌مانند. میدانید که ویراستاری شغل آسان و بی‌دردسری نیست! زیرا ترجمه‌ی کتیبه‌ای شکسته و فرسوده که از یک تمدّن دورافتاده مانده باشد، کمتر آدم را عذاب می‌دهد تا خواندن بعضی از متن‌ها و ویرایش آنها!

متن مذکور، قبل و بعد از ویرایش:

1- تشکیل گروه مجازی درواتساپ برای دانش‌آموزان مدارس پسرانه ودخترانه، باهمکاری معاونت محترم پرورشی و فرهنگی‌هنری و همکاران پرورشی شهرستان که درراین راستا باتوجّه به تفاوت‌های سنّی برای مقطع ابتدایی دخترانه که استقبال بیشتری داشتند گروه واتساپ مجزا تشکیل گردید. که عموماً دراین گروه‌ها درراستای اهداف فرهنگی وهنری وانجمن‌ها ازفروردین ماه ۹۹ همراه وهمگام دانش آموزان ارجمند نسبت به پرکردن اوقات فراغت انها باتوجه به وضعیت بحرانی وقرنطینه اقدام گردید.

ویرایش من:

گروه مجازی واتساپ برای دانش‌آموزان پسر و دختر، باهمکاری معاونت محترم پرورشی و فرهنگی‌هنری شهرستان و سایر همکاران پرورشی تشکیل گردید. در این راستا، برای دانش‌آموزان دختر مقطع دبستان، با توجّه به استقبال بیشتر نسبت به سایر مقاطع، گروهی جداگانه ساخته شد. در این گروه‌ها عموماً سعی بر این بوده است که اوقات فراغت عزیزان، با توجّه به وضعیت بحرانی کنونی و قرنطینه خانگی، به خوبی سپری شود.

2-فراخوان مسابقه طرّاحی، نقّاشی وخوشنویسی بمنظور ایجادانگیزه واستقبال از برنامه‌ها وفعالیتهای کانون گروه های مجازی کانون شهیدرجایی ودریافت بیش از۳۰ اثر دراین راستا که همه‌ی آثار پاسپالتو گردیده و دربرنامه های پیش رو پس ازراه اندازی نگارخانه کانون شهیدرجایی ایوان آثار نصب وبصورت نمایشگاه مجازی منعکس خواهند شد.

ویرایش من:

به منظور ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و استقبال بیشتر از فعالیت های کانون شهید رجایی، مسابقه‌ای با موضوعات متنوّع طرّاحی، نقّاشی و خوشنویسی، در گروه‌های مجازی برگزار شد. در این فراخوان، بیش از 30 اثر هنری از علاقمندان دریافت شد که همگی، پاسپارتو گردیدند و به زودی، پس از راه اندازی نگارخانه‌ی کانون، به صورت نمایشگاه مجازی در معرض دید همگان قرار خواهند گرفت.

3-همزمان با قابلیت تشکیل گروه دربرنامه شاد کانون فرهنگی تربیتی شهید رجایی ایوان ۲گروه مجزای پسرانه ودخترانه راتشکیل وبافعال کردن انجمنهای مختلف ضمن نقدوبررسی اثار دانش آموزان در گروه های کانون که ۶ گروه مجازی وباعضویت  بیش از ۱۰۰دانش اشتراک گردید. دراین ۶  گروه کلاسهای مجازی  شبانه روز ازساعت ۸صبح تا۱۱شب درطول هفته امور اموزشی انجام گرفته است.

ویرایش من:

همزمان با راه‌اندازی برنامه‌ی شاد، 2 گروه مجزای دخترانه و پسرانه، برای دانش‌آموزان کانون ساخته شد. در این گروه‌ها، به همراه 4 گروه دیگر در برنامه‌ی واتساپ (جمعاً 6 گروه با بیش از 100 عضو)، از ساعت 8 صبح تا 11 شب و در طول هفته، فعّالیّت‌هایی آموزشی و فرهنگی انجام گرفته است که همچنان ادامه دارند.

4-علاوبر امور اموزشی .کلیپ های متعددی درراستای اهداف  انجمن ها ازطرف دانش اموزان ومدیریت کانون تولید وضمن اشتراک درگروه های ۶گانه مجازی کانون به مرکز استان بازتاب گردید.

ویرایش من:

در راستای اهداف مرتبط با هر انجمن، کلیپ‌های متعدّدی از سوی دانش‌آموزان و مدیریت کانون، تولید و به مرکز استان، بازتاب داده شد.

5-تشکیل انجمن ورزشی با رعایت فاصله ی اجتماعی در فضای باز با محوریت دوچرخه سواری برای دانش آموزان که گزارش تصویری آن به مرکز استان منعکس گردیده است.

ویرایش من:

با همکاری دانش‌آموزان کانون، در فضای باز و با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، ورزش دوچرخه‌سواری انجام و گزارش تصویری آن به مرکز استان فرستاده شد.


ویژهنمونه‌هایی از متن‌های ساده

پی‌نوشت 1: «پاسپارتو» یعنی «قاب‌ا‌ندازی».

پی‌نوشت 2: نظرتان چیست؟ چگونه می‌توان این ویرایش را بهبود بخشید؟